Wie zijn wij?

Je vindt in de organisatie van SMJ een weerspiegeling van de diverse Nederlandse samenleving. Gedreven actieve vrijwilligers, jong en oud. SMJ is hierdoor voor iedereen toegankelijk. We leggen de drempel zo laag mogelijk. Iedereen moet zich thuis voelen bij SMJ.

Wat doen wij?
SMJ tracht met haar activiteiten verschillende doelgroepen binnen de moslimgemeenschap te bereiken.

Onze stichting organiseert sociaal maatschappelijke activiteiten zowel voor kinderen als voor de oudere generatie. Wij bestaan uit een kenniscentrum (Centrum Imam Maalik) en een moskee (Imam Maalik). Daarnaast biedt SMJ ook islamitisch weekend onderwijs aan voor kinderen vanaf 4 jaar (Tayba).

Missie

Het is in ieders belang om te werken aan een gezonde samenleving. SMJ spant zich dan ook in om het maatschappelijk welzijn voor ieder individu te bevorderen. In het bijzonder hebben wij oog voor de ontwikkeling van onze moslimjongeren.

Als moslim zoeken we naar een balans tussen onze spirituele beleving en onze taak in de maatschappij. SMJ bouwt enerzijds mee aan een gezonde islamitische identiteit en anderzijds trachten wij ook het goede naar andersdenkenden over te brengen. De verschillende projecten en activiteiten van SMJ bieden aldus een meerwaarde voor het algemeen sociaal welzijn.

Hoe is SMJ ontstaan?

Zoals blijkt uit de naam zijn wij als Stichting Moslim Jongeren ooit gestart als een initiatief van een groep jongeren. SMJ voelde de behoefte tot organisatie. Er was toen, in 2003, namelijk geen netwerk voor jongeren beschikbaar. De toegang tot bestaande moskeeën was moeilijk.SMJ organiseert in eerste instantie bijeenkomsten in gymzalen en buurthuizen. De noodzaak en behoefte blijkt echter groot en er komen meer en meer bezoekers. In 2005 laten wij ons als SMJ officieel inschrijven als stichting bij de Kamer van Koophandel. De missie van de organisatie blijft doorgroeien. We hebben nood aan een eigen pand.

Eerst huren wij enkele panden, maar in 2011 kan de stichting zich definitief vestigen in een eigen locatie in Overvecht aan de Orinocodreef. De daaropvolgende jaren zien wij onze doelgroep verbreden. Hoewel de jeugd binnen SMJ een speciale plek in het hart blijft behouden, volgen er ook activiteiten en projecten voor en door ouderen.SMJ is ambitieus en wil de moslimgemeenschap verder vooruit helpen. Ben je nieuwsgierig geworden? Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Onze deuren staan open, met of zonder afspraak. Kom gerust langs !

Wij staan open voor feedback en suggesties. Maak een afspraak of kom gewoon een keer bij ons naar binnen lopen.