Kenniscentrum Imam Maalik


Om tegemoet te komen aan de grote behoefte naar kennis, groeide het kenniscentrum Imam Maalik uit als onderdeel van SMJ. Het kenniscentrum van Imam Maalik richt zich op het bestuderen van de Koran, het onderwijzen van de Arabische taal en het overbrengen van islamitische kennis.

Instituut Dar el Forqaan
Het boek van Allaah, neergezonden in de Arabische taal. De boodschap voor de mensheid. Een must voor iedere moslim om te begrijpen en te memoriseren. Binnen het kenniscentrum Imam Maalik van SMJ richt het instituut Dar Al Furqaan zich op Koranwetenschappen. Zo leer je binnen Dar Al Furqaan onder andere de Koran van kaft tot kaft met bijhorende tajweed regels.


Instituut Abjad
De taal van de moslim blijft in eerste instantie het prachtige en rijke Arabisch. Een zee van kennis op zich. Het is de deur naar begrip en de trede naar kennis over de Islaam. Het instituut Abdjad onderwijst deze krachtige taal. Alle taalvaardigheden komen aan bod; luisteren, lezen, spreken en schrijven. Je krijgt alle handvatten om het Arabisch onder de knie te krijgen.


Instituut Ash-Shaatibi
Kennis vergaren is verplicht voor iedere moslim. Maar waar begin je en hoe blijf je door het bos de bomen zien? Het instituut Ash-Shaatibie onder het kenniscentrum Imam Maalik van SMJ begeleidt je stap voor stap. Als moslim vergaar je die kennis die voor je verplicht is en als student maak je kennis met de meeste Islamitische vakgebieden.

Met stevige curricula, gedegen lesmateriaal en gedreven lesgevers, opent het centrum Imam Maalik een deur naar kennis. Educatie is immers een must!