Steun ons

Huidige situatie

Op dit moment kunnen we onze organisatie nog voor een jaar onderbrengen in een tijdelijk pand. Om onze activiteiten te kunnen voortzetten is het van belang om binnen een jaar beschikking te hebben over een eigen pand en/of ruimte die groot genoeg is om onze doelstellingen te realiseren. Deze ruimte zal moeten fungeren als een centrum wat onder andere onderdak biedt aan een gebedsruimte, een kantine, bibliotheek, klaslokalen en andere ruimten die nodig zijn voor de activiteiten.

Toekomstige doelen:
Momenteel stellen wij onze hoogste prioriteit aan het kopen van een nieuwe ruimte die in de benodigde faciliteiten voorziet. Alleen op deze wijze zullen wij in staat zijn onze doelstellingen te realiseren. Wij streven ernaar om dit te realiseren voor de volgende zaken:

■Continueren van de lessen en lezingen.
■Blijven functioneren als ontmoetingscentrum.
■Organiseren van sportactiviteiten voor jongeren teneinde ze te begeleiden.
■Opzetten van huiswerkbegeleiding voor scholieren van het basis- en voortgezet onderwijs.
■Samenwerkingsverbanden aangaan met bestaande instanties die willen bijdragen aan onze maatschappij.
■Organiseren van festiviteiten ten tijde van Islamitische feestdagen.
■Organiseren van zowel educatieve als ontspannende activiteiten en uitstapjes voor jongeren.
■Bieden van maatschappelijke ondersteuning.
■Functioneren als een aanspreekpunt voor verschillende instanties inzake de Utrechtse moslimgemeenschap.
■Functioneren als gebedsruimte

Oproep!

Wij zijn reeds een geruime tijd bezig met onze activiteiten. Het doet ons grote deugd te kunnen melden dat deze activiteiten enthousiast ontvangen worden door de moslimjongeren. Sterker nog,  er is een toenemende vraag naar meer en tevens op grotere schaal. Momenteel is dit echter voor  ons beperkt mogelijk, doordat dit pand het toenemend aantal deelnemers niet kan herbergen. Daarbij komt dat het feit dat wij momenteel tijdelijk huren omdat voor ons huidige pand sloopplannen klaar liggen.

Het mag niet gebeuren dat, na deze tijdelijke ruimte, er een einde komt aan de waardevolle activiteiten die er plaats vinden. Deze situatie vergt van ons allemaal dat we snel in actie komen. Er is echter een groot bedrag voor nodig en daarom zijn wij gestart met een campagne om geld in te zamelen. Hierom willen wij ons dan ook graag tot u richten met de oproep om ons te steunen in deze zaak. Uw donaties en giften zijn zeer hard nodig om onze  activiteiten te kunnen voortzetten. Weet dat wanneer u in deze goede zaak investeert dit ten goede komt van uzelf en de moslimgemeenschap.

Help daarom SMJ met het realiseren van een moskee!

U kunt ons steunen door middel van:
■Een donatie per Giro: U kunt zelfstandig een bedrag doneren op onze rekening; Postbank: 3234066 t.n.v. Stichting MoslimJongeren
■Via internetbankieren zelf instellen dat u maandelijks een klein bedrag naar ons overmaakt.
■Via onze site www.dawah-tv.nl via ideal direct eenmalig een bedrag overmaken.
■Maandelijkse donatie: Hiervoor kunt u ons machtigen om maandelijks een klein bedrag te incasseren.  Wij zullen dan een door u aangegeven bedrag automatisch van uw rekening afschrijven.
U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@moslimjongeren.nl.